REGULAMIN

 

 

Sklep Internetowy kolcela.pl – prowadzony przez Agencje Handlowo Usługową Olimp Piła  - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową

(zwany dalej: Firmą)

 

§ 1

 

DEFINICJE

 

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobaprawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego kolcela.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 

Konsument -klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym kolcela.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lubzawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 

Koszyk –element oprogramowania Sklepu Internetowego kolcela.pl, w którym widocznesą wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

Zastosowanie koszyka internetowego polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę sklepu wybiera produkty (które chce zamówić) i dodaje je do koszyka.

 

Katalog produktu –strona w Sklepie Internetowym kolcela.pl oraz na stronie olimp.pila.pl, na której przedstawionesą oferty kategorii produktu.

 

Strona produktu - strona w Sklepie Internetowym kolcela.pl oraz na stronie olimp.pila.pl, na której przedstawione sąinformacje na temat produktu.

 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Przedsiębiorstwa podmiot,pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową itp.

 

Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 602798325 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.kolcela.pl/kontakt.html, dostępnyod poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

 

§ 2

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 1.       Sklep internetowy kolcela.pl, jest prowadzony przez:

 

       Agencja Handlowo Usługowa Olimp Piła Zbigniew Łapacz z siedzibą w Pile,

       przy ul. Żeromskiego 90, NIP 764-191-45-60  , Regon 570536437

       Numer konta bankowego: Bank Pekao SA o/Piła 23 1240 3695 1111 0000 4455 5674

 

 1.       Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail:olimp.pila@wp.pl sklep@kolcela.pl lub formularz kontaktowy na stronie internetowej, bądź pod numerem telefonu 602798325

 

 

§3

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1.       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kolcela.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1.       Do korzystania ze Sklepu Internetowego kolcela.pl , w tym przeglądania asortymentu sklepu Internetowego kolcela.pl, oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

b)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego kolcela.pl, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 1.       Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 1.       Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego kolcela.pl, do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

 1.       Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego kolcela.pl, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego kolcela.pl, z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 1.       Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. , O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Firma określa jako niezbędne do świadczenia usług za zgodą Klienta podanie danych przez Klienta w formularzu do składania ofert (art.18.3 i art.18.4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

 1.       Przeglądanie asortymentu  Sklep Internetowego kolcela.pl  nie  wymaga  rejestracji.

 

 1.       Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego kolcela.pl, nie wymaga zarejestrowania się.

 

 1.   Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

 1.   Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

 

 

§ 4

 

REJESTRACJA

 

 1.       W celu rejestracji w Sklepie Internetowym kolcela.pl,(założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, dane do przesyłki, telefon kontaktowy, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego kolcela.pl, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 

 1.       Rejestracja w Sklepie Internetowym kolcela.pl, jak również korzystanie ze Sklepu Internetowego kolcela.pl są nieodpłatne.

 

 1.       Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym kolcela.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

 1.       W celu całkowitego usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego kolcela.pl Klient winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (za pomocą formularza kontaktowego bądź telefonicznie) oraz zgłosić prośbę usunięcia konta z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanych w Sklepie Internetowym kolcela.pl,

 

 

§ 5

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERENTOWEGO

kolcela.pl

 1.       Logowanie do Sklepu Internetowego kolcela.pl, odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.

 

 1.       Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym kolcela.pl tworzony jest profil

 

 1.       Klienta. W profilu Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego kolcela.pl widoczne są dane podane w formularzu rejestracyjnym.

 

 1.       Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego kolcela.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego kolcela.pl.

 

 1.       Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego kolcela.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym kolcela.pl. Zablokowanie kontaoznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenieusług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

 

 1.       Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego kolcela.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

 

 1.       Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

 

 •         loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym kolcela.pl W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym kolcela.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznejwiadomości Klienta;

 

 1.       Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

 

 1.       Zgłoszenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

§ 6

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

 

 

 1.       Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego kolcela.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.  71 Kodeksu cywilnego.

 

 1.       Ceny   produktów   wskazanych   na   stronach   internetowych   Sklepu   Internetowego kolcela.pl:

a)      zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b)     nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

 1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

 

§ 7

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 

 1.       Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego kolcela.pl przez 7dni w tygodniu i 24 godziny nadobę. W celu złożenia zamówienia należy:

 

 • zalogować (w przypadku braku założonego konta należy dokonać rejestracji) się do Sklepu Internetowego kolcela.pl  
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu)
 • w przypadku gdy produkt będzie odebrany przez Klienta w siedzibie Firmy – wybrać z listy odbiór osobisty
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT
 • kliknąć przycisk „Podsumowanie” a następnie „Złóż zamówienie”

 

 1.       W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

 

 1.       na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu:

-       Przesyłką kurierską

-       Przesyłką kurierską (pobranie)

 

 1.       Firma zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za dostawę produktu, zgodnie z opłatami obowiązującymi w firmie przewozowej FedEx

 

 1.       Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 

 1.       W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 

 1.       Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży kupna zamówionego produktu.

 

 1.       Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta.

 

 1.       Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych            produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

 

 1.   Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
 •          Co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

 

 1.   W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1.   W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:

 

a)      anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b)     anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 

 1.   W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 paragrafu 7 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

 

 1.   W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), Firma może anulować zamówienie w całości.

 

 1.   W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

 

 1.   Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie umowne prawo odstąpienia, z którego Firma skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Firma może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

 

 1.   W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 8

 

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOZĘCIE REALZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

 1.       W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

 

a)      podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Firmy;

 

b)     podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego kolcela.pl ;

 

c)      przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym;

 

 1.       W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę.

 

 1.       Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

 

§ 9

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

 1.       Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego kolcela.pl  przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

 1.       Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klient adres.

 

 1.       Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 10

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

 

 1.       Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Firmę (Kodeks cywilny, art. 5615 i 568 § 1)

 

 1.       Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 1.       W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Firmy i opisem reklamacji.

 

 1.       W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Firmy, na koszt Klienta.

 

 1.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1.       Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

 

 

§ 11

 

WARUNKI GWARANCJI

 

 

 1.       Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

 1.       W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)    korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

 

 

§ 11

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 1.       Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się Biurem Obsługi Klienta;

 

 1.       Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym kolcela.pl  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bezponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

a)    od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

 

b)   od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 

 

§ 12

 

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

 

 1.     Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c)      zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Firmy i było uprzednio opłacone z góry uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 

 1.     Firma dokona zwrotu pieniędzy na:

a)    rachunek bankowy Klienta, jeśli zamówienie było opłacone- z góry za pomocą przelewu

b)   przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

 

 

 1.       W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

 1.       W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie Firmy, a zamówienie:

a)    zostało opłacone przy odbiorze - zwrot należności nastąpi w siedzibie Firmy;

b)   zostało opłacone z góry - zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2.

 

 

§ 13

 

DANE OSOBOWE

 

 

 1.       Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w Procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym kolcela.pl

 

 1.       Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę tj.:

 

       Agencja Handlowo Usługowa Olimp Piła Zbigniew Łapacz z siedzibą w Pile,

       przy ul. Żeromskiego 90, NIP 764 101 45 60, Regon  570536437

 

 1.       Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym kolcela.pl .

 

 1.       Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka

5.      „Moje konto”).

 

 1.       Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 14

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1.       Informacje handlowe zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego kolcela.pl  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 1.       Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego kolcela.pl  były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwościczasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego kolcela.pl  w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego kolcela.pl  .

 

 1.       W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

 1.       Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

 

 1.       Ceny podane w Sklepie Internetowym kolcela.pl  nie są cenami obowiązującymi w siedzibie Firmy.

 

 1.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 2.       (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 1.       Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym kolcela.pl . Dane są zbierane

9.      automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

 

 1.   W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy kolcela.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies).

 

 1.   Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

 

 1.   Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego kolcela.pl  zmienionego regulaminu.

 

 1.   Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.